Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm (group) của mình
Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm (group) của mình

Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm (group) của mình

9/8/2016 11:14:01 PM
Bạn đã tham gia các nhóm và muốn mời một bạn bè cùng tham gia những nhóm mà bạn đang tham gia. Việc mời bạn bè tham gia cùng nhóm nhằm tăng lượng thành viên nhóm giúp mở rộng và xây dựng nhóm phát triển. Ngoài ra còn mục đích chính nữa đó là cùng bạn của mình tham gia những nhóm có chung lĩnh vực, sở thích để cùng giao lưu, trao đổi và chia sẻ thông tin.
Với số lượng nhóm tham gia ít, bạn có thể thực hiện thủ công bằng cách vào từng nhóm và nhập tên bạn bè muốn mời tham gia vào ô thêm thành viên là được. Nhưng đối với những facebook có số lượng nhóm tham gia lớn thì việc này khó có thể thực hiện thủ công như vậy mà chúng ta cần sử dụng phần mềm trợ giúp vừa nhanh vừa đơn giản.

Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm của mình bằng phần mềm FPlus

Tại tab Mời vào nhóm/ Mời 1 bạn bè các nhóm của bạn thực hiện các bước sau:

Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm (group) của mình 1


Bước 1: Ấn tải lại danh sách để tải lại danh sách các nhóm bạn đang tham gia.
Bước 2: Nhập link hoặc Uid của bạn bè muốn mới. Hướng dẫn cách tìm Uid bạn bè tham khảo tại đây.
Bước 3: Chọn số thứ tự nhóm bắt đầu duyệt mời tham gia trong danh sách nhóm. Nhập tổng số nhóm muốn mời bạn bè tham gia. Chọn tối đa số lượng nhóm mà bạn đã tham gia.
Bước 4: Chọn thời gian chờ giữa mỗi lần mời tham gia nhóm.
Bước 5: Ấn bắt đầu để phần mềm tự động mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm của bạn.
Mời bạn bè tham gia tất cả các nhóm (group) của mình 2

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn