Mời người đã like bài viết like page trên facebook - FPlus
Mời người đã like bài viết like page trên facebook - FPlus

Mời người đã like bài viết like page trên facebook - FPlus

7/4/2018 11:38:58 AM
MỜI NGƯỜI ĐÃ LIKE BÀI VIẾT LIKE PAGE.
FPlus > Page > Mời bạn bè like Page
Bước 1: Nhập link bài viết và click tìm kiếm.

 
Bước 2: Nhập UID page muốn mời, thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn