Mời tất cả bạn bè like page - FPlus
Mời tất cả bạn bè like page - FPlus

Mời tất cả bạn bè like page - FPlus

7/24/2018 5:16:12 PM
MỜI TẤT CẢ BẠN BÈ LIKE PAGE – FPLUS
FPLus giúp bạn mời bạn bè của mình like page, giúp tăng lượt like của page bạn quản lý.
FPlus > Page > Mời bạn bè like page.
 
Bước 1: Lấy danh sách bạn bè muốn mời like page.
 

 
Bước 2: Chọn bạn bè muốn mời và nhập ID Page muốn mời bạn bè.


 
Bước 3: Nhập tin nhắn thông báo gửi bạn bè.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn