Quét email sđt từ nội dung comment
Quét email sđt từ nội dung comment

Quét email sđt từ nội dung comment

2/14/2017 4:12:43 PM
Quét Email SĐT đã được người dùng viết vào trong nội dung comment của bài viết.

Bước 1: Click Quét Email SĐT từ comment để mở cửa sổ quét.

Quét email sđt từ comment

Bước 2: Nhập ID Page, ID Group, ID Profile hoặc ID Post muốn quét email sđt từ nội dung comment (comment có text chứa email sđt)
- Với ID Post phải ở dạng PageID_PostID ví dụ 383923618322771_1995870873794696

Quét email sđt từ nội dung comment
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn