Quét email, số điện thoại thành viên nhóm trên facebook - FPlus
Quét email, số điện thoại thành viên nhóm trên facebook - FPlus

Quét email, số điện thoại thành viên nhóm trên facebook - FPlus

8/9/2018 2:52:44 PM
QUÉT EMAIL, SỐ ĐIỆN THOẠI THÀNH VIÊN NHÓM TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Chức năng này của FPlus sẽ giúp bạn quét email, số điện thoại của thành viên nhóm trên facebook mà bạn muốn. Bạn có thể sử dụng email, số điện thoại này để kết bạn, gửi tin nhắn giới thiệu sản phẩm của mình.
FPlus > Tìm UID > Tìm UID thành viên nhóm.
Bước 1: Tìm ID nhóm.
Cách 1:


 
Cách 2:

 
Bước 2: Tìm UID thành viên nhóm.


 
Bước 3: Quét email, số điện thoại thành viên nhóm và lưu kết quả thu đươc.
  • Click “Quét email” để quét email thành viên nhóm.
  • Click “Quét số điện thoại” để quét số điện thoại thành viên nhóm.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn