Quét email, số điện thoại từ group facebook
Quét email, số điện thoại từ group facebook

Quét email, số điện thoại từ group facebook

10/30/2015 8:45:28 AM
Quét email sđt từ uid thành viên group, người like bài viết, bạn bè, từ file uid. Để sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.
Chỉ quét được email sđt gốc từ bạn bè hoặc những người để public email sđt.

Bước 1: Lấy danh sách uid thành viên nhóm ... hoặc mở uid từ fileBước 2: Click bắt đầu quét email và sđt, sau đó lưu kết quả ra file.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn