Quét UID từ Email Số điện thoại
Quét UID từ Email Số điện thoại

Quét UID từ Email Số điện thoại

2/14/2017 4:04:13 PM
Bước 1: Click quét UID từ Email SĐT để ra cửa sổ quét.

Quét UID từ Email SĐT

Bước 2: Mở file email sđt để quét, sau đó click bắt đầu.
- Chức năng quét UID từ email sđt bị hạn chế nhiều bởi facebook, thông thường với delays 10s có thể quét được 100 200 UID sau đó bị chặn vài tiếng mới quét được tiếp. Bạn có thể tăng delays để lâu bị chặn hơn.

Quét UID từ Email SĐT

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn