Rời nhóm (group) ít thành viên trên facebook - FPlus
Rời nhóm (group) ít thành viên trên facebook - FPlus

Rời nhóm (group) ít thành viên trên facebook - FPlus

8/11/2018 11:03:34 AM
RỜI NHÓM (GROUP) ÍT THÀNH VIÊN TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Vì Facebook chỉ cho tham gia tối đa là 5000 group, FPlus giúp bạn rời những nhóm có số lượng thành viên nhỏ hơn một số lượng nhất định. Đồng thời bạn cũng có thể lựa chọn thêm các điều kiện đi kèm khác.
Chức năng chỉ quét & không rời nhóm sẽ quét ra thông tin của các nhóm mà bạn đã tham dựa trên các điều kiện này.
Từ đây, bạn có thể tham gia nhiều group hiệu quả hơn.
FPlus > Join nhóm > Tự động rời nhóm.
 
Bước 1: Tải danh sách nhóm tham gia trên facebook.
Bước 2: Chọn và nhập số thành viên tối đa của nhóm muốn rời.
Bước 3: Chọn nhóm bắt đầu và tổng số nhóm muốn rời.
Bước 4: Thiết lập thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
Tick “Chỉ check & không rời nhóm”, phần mềm chỉ quét thông tin của các nhóm dựa trên các điều kiện mà bạn đặt ra chứ không tự động out nhóm. Bạn có thể dựa trên thông tin quét được và rời những nhóm mà bạn muốn.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn