Share Livestream facebook lên tường và nhóm bằng máy ảo NOX
Share Livestream facebook lên tường và nhóm bằng máy ảo NOX

Share Livestream facebook lên tường và nhóm bằng máy ảo NOX

7/5/2019 11:22:57 AM
SHARE LIVESTREAM FACEBOOK LÊN TƯỜNG VÀ NHÓM BẰNG MÁY ẢO NOX
 
Bạn muốn tăng view, tăng mắt cho các video livestream trên facebook? Bạn muốn nâng cao hiệu quả tương tác cho cách video livestream này? Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus, hỗ trợ bạn shae livestream facebook lên tường, nhóm facebook bằng máy ảo NOX, giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
 
FPlus > Sử dụng máy ảo > Đăng và chia sẻ bài lên nhóm
 
Bước 1: Thêm tài khoản muốn chia sẻ livestream facebook lên tường và nhóm facebook sử dụng máy ảo NOX
 
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 

 
Bước 3: Thiết lập đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook
 • Đăng tường: Tick để thiết lập đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
 • Đăng nhóm: Tick để thiết lập đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook.
Chọn số lượng nhóm muốn đăng.
 

 
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng/chia sẻ.
Bạn có thể thêm các kí tự “w” để thêm random kí tự cho bài đăng, tránh tình trạng bị spam facebook.
 • Link bài viết hoặc livestream: Tick để share livestream faceboook lên tường, nhóm facebook.
 • Nhập link video livestream facebook muốn chia sẻ.
 

 
Bước 4: Thiết lập đăng và chia sẻ bài viết lên nhóm facebook
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng và chia sẻ video livestream lên tường, nhóm facebook. ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy đăng và chia sẻ bài viết lên tường, nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để đăng, chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom
 
 

 
Bước 5: Thiết lập thời gian chạy và click “Bắt đầu”
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn