Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus
Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

Overall ratings: 67 | Rating: 4.5 out of 5
8/5/2015 2:09:12 PM
Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus (Thường)

Bật nhiều cửa sổ FPlus, mỗi cửa sổ có thể login được 1 nick facebook Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus đăng tin PRO
 
Bước 1: Vào phần FPlus đăng tin PRO, thêm nick vào danh sách và login


Bước 2. Mở tab mới login nick khác
 
Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlusToken

Bước 1. Lấy token


Bước 2. Sử dụng token để đăng tin...

 

Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlusChrome
1. Với FPlus Chrome có thể sử dụng nhiều tab 


2. Sử dụng các chức năng luân phiên, thêm nick vào danh sách để sử dụng các chức năng đăng luân phiên hoặc đăng nhiều nick cùng lúc

 

0901.731.871

0906.235.636

x
💬