Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus
Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

Sử dụng nhiều account đăng tin Facebook với FPlus

8/5/2015 2:09:12 PMSử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus (Thường)

Bật nhiều cửa sổ FPlus, mỗi cửa sổ có thể login được 1 nick facebook Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlus đăng tin PRO
 
Bước 1: Vào phần FPlus đăng tin PRO, thêm nick vào danh sách và login


Bước 2. Mở tab mới login nick khác
 
Sử dụng nhiều nick cùng lúc với FPlusTokenCookie

Bước 1. Lấy token, cookie. Hoặc lấy từ trình duyệt


Bước 2. Sử dụng token, cookie để đăng tin...

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn