Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlus
Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlus

Sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlus

7/17/2018 4:17:29 PM
SỬ DỤNG PROXY SSH TRONG CÁC CHỨC NĂNG CỦA FPLUS
Khi sử dụng Proxy Ssh trong các chức năng của FPlus giúp cho tài khoản facebook của bạn sử dụng các ip của proxy, từ đó tránh dùng nhiều tài khoản cùng 1 ip. Bạn có thể sử dụng 1 tài khoản 1 proxy ssh hoặc 5 tài khoản 1 proxy ssh.
1. Sử dụng SSH trong đăng nhập FPlus:  Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm SSH vào trình đăng nhập và nhập SSH.

 
Lưu ý: Cài đặt Bitvssh cho lần đầu sử dụng SSH. Đây là phần mềm kết nối SSH khi sử dụng SSH trên FPlus nó sẽ tự mở và kết nỗi SSH thông qua phần mềm. Phần mềm chỉ cần cài và không cần chạy.
Đối với các lần sử dụng kế tiếp sẽ không cần cài  đặt. 
2. Sử dụng SSH trong Flus Token & Cookie: ( sử dụng cho các chức năng có hỗ trợ sử dụng “ssh”“proxy” ).

Cách 1: Quản lý tài khoản FB:
  • Nhập danh sách tài khoản theo định dạng chứa “Ssh”“Proxy”.

 
  • Chọn “Import Proxy Ssh”.
  • Thêm thành công:

 
Cách 2: Sử dụng Cookie ( sử dụng cho các chức năng có hỗ trợ sử dụng “ssh”“proxy” ).


 
Cách 3: Sử dụng Token ( sử dụng cho các chức năng có hỗ trợ sử dụng “ssh”“proxy” )
 


3. Sử dụng Proxy SSH trong FPlus Profile: Click chuột trái vào tài khoản facebook trong danh sách nick chọn “Edit proxy SSH” để thêm SSH vào trình đăng nhập và nhập SSH.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn