Tham gia nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus
Tham gia nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Tham gia nhóm Facebook sử dụng máy ảo NOX - FPlus

6/22/2019 11:18:05 AM
THAM GIA NHÓM FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUS
 
Bạn muốn sử dụng nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia vào nhiều nhóm cùng lúc nhưng lại sợ bị checkpoint? Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng tham gia nhóm facebook sử dụng máy ảo NOX. giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Ghi chú: NOX là một thiết bị giả lập điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android
 
FPlus > NOX - Sử dụng máy ảo > Tham gia nhóm
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn tham gia nhóm facebook sử dụng máy ảo NOX
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn tham gia nhóm facebook
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn tham gia nhóm facebook
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn tham gia nhóm facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình tham gia nhóm facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình tham gia nhóm facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi tham gia nhóm facebook
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin tham gia nhóm

1.     Tham gia nhóm theo ID:
 • Tick “Tham gia nhóm theo ID” để thực hiện tham gia nhóm với ID được thêm.
 • Nhập danh sách GroupID muốn join (mỗi dòng một ID)
 
2.    Tham gia nhóm theo gợi ý
 • Tick “Tham gia nhóm theo gợi ý” để thực hiện tham gia nhóm theo gợi ý facebook.
 • Chọn số lượng nhóm muốn tham gia.
 

 
Chú ý:
 • Trong mục limit: Bạn có thể chọn giới hạn GroupID mà mỗi tài khoản có thể tham gia.
Ví dụ: Bạn để limit/1acc= 5 ->  Mỗi tài khoản sẽ join 5 nhóm trong danh sách GroupID.
 • Tuy nhiên: Nếu số lượng GroupID không đủ để từng tài khoản join theo thiết lập Limit thì số GroupID sẽ được chia đều cho từng Acc
Ví dụ: Bạn có 30 GroupID; sử dụng 2 acc để join; để Limit/1acc= 20
 • Mỗi tài khoản sẽ join vào 15 nhóm trong danh sách GroupID được thêm
 

 
3.     Tham gia nhóm 1 account 1 file GroupID
 • Tick “Tham gia nhóm 1 account 1 file GroupID” để thiết lập từng tài khoản sẽ join với từng file GroupID
 • Tick chọn tài khoản trong danh sách tài khoản bên trái.
 • “Chọn file”: Click để chọn và tải file GrpupID tài khoản đã chọn sẽ join
 • Tài khoản này sẽ tham gia vào tất cả các nhóm có trong file GroupID trên
 

 
4.     Thiết lập tham gia nhóm
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy tham gia nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy tham gia nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để join nhóm liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn