Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook
Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook

Thêm bạn bè hàng loạt trên facebook

9/24/2016 12:06:09 PM
Bước 1: Quét danh sách email facebook từ uid
Bước 2: Truy cập địa chỉ  
https://www.facebook.com/friends/requests
Lưu ý : Chức năng import này chỉ hiện khi nick fb có ít bạn bè <100Bước 3: Nhấn F12 chọn Console và paste đoạn script ( chọn tất cả ):
var cates=document.getElementsByName('contacts[]');for(var i=0;i<cates.length;i++){cates[i].checked=true;}
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn