Thiết lập Proxy cho máy ảo NOX - FPlus
Thiết lập Proxy cho máy ảo NOX - FPlus

Thiết lập Proxy cho máy ảo NOX - FPlus

6/26/2019 4:48:17 PM
THIẾT LẬP PROXY CHO MÁY ẢO NOX - FPLUS
 
Với việc thiết lập proxy cho máy ảo NOX sẽ hỗ trợ bạn chạy tương tác hiệu quả hơn, đổi ip liên tục, tránh tình trạng bị checkpoint hay khóa tài khoản trong quá trình chạy tương tác bằng các tính năng trên máy ảo.
FPlus >  Sử dụng máy ảo > Thiết lập Proxy
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn thiết lập proxy cho máy ảo NOX
 
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn thiết lập proxy cho máy ảo NOX
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn thiết lập proxy cho máy ảo NOX.
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn thiết lập proxy cho máy ảo NOX.
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình thiết lập proxy cho máy ảo NOX.
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình thiết lập proxy cho máy ảo NOX.
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi thiết lập proxy cho máy ảo NOX.
 

 
Bước 3: Thiết lập thông tin thiết lập Proxy
 • Danh sách proxy: Nhập danh sách proxy bạn muốn gán cho các tài khoản và máy ảo NOX (mỗi dòng để 1 proxy)
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản cùng chạy thiết lập proxy cùng lúc (Thường để là 4)
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn gán proxy cho 5 nick trở lên thì bạn cần sử dụng Dcom để đổi Ip liên tục.
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian chạy gán proxy cho máy ảo và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn