Thống kê bài viết trên tường cá nhân, page, nhóm facebook - FPlus
Thống kê bài viết trên tường cá nhân, page, nhóm facebook - FPlus

Thống kê bài viết trên tường cá nhân, page, nhóm facebook - FPlus

7/6/2018 9:10:36 AM
THỐNG KÊ BÀI VIẾT TRÊN TƯỜNG CÁ NHÂN, PAGE, NHÓM FACEBOOK – FPLUS
Giúp thống kê các bài đã đăng, từ đó bạn có thể xóa hoặc đăng các nội dung khác tránh trùng lặp với các nội dung đã đăng trước đây.
FPlus > Tìm UID > Thống kê bài viết trên page, profile, group
Bước 1: Dán ID của page, group, profile muốn thống kê bài viết và click “ quét”.
Bước 2: Nhận danh sách uid, nội dung, like, comment.. thu được và lưu.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn