Thống kê comment trên bài đăng hoặc trên profile, page, nhóm facebook - FPlus
Thống kê comment trên bài đăng hoặc trên profile, page, nhóm facebook - FPlus

Thống kê comment trên bài đăng hoặc trên profile, page, nhóm facebook - FPlus

7/6/2018 8:57:29 AM
THỐNG KÊ COMMENT TRÊN BÀI ĐĂNG HOẶC TRÊN PROFILE, PAGE, NHÓM FACEBOOK
Bằng việc thống kê các comment, những khách hàng này có thể là những khách hàng tiềm năng, có nhu cầu đối với những sản phẩm của bạn. Bạn có thể thống kê từ các bài, page của đối thủ, kết bạn và tương tác với khách hàng này dễ dàng hơn.
FPlus > Tìm UID > Quét nội dung comment
1. Thống kê comment trên bài một bài đăng:

Bước 1:  Dán link bài viết muốn thống kê lượt comment.
Bước 2: Click "Thống kê comment trong bài viết".
Bước 3: Nhận danh sách Uid, comment, name thu được và click "lưu". 
2. Thống kê comment trên profile, page, nhóm facebook : thống kê theo số bài đăng gần đây nhất hoặc theo ngày đăng

Bước 1: Nhập Id, link page group, profile muốn quét comment.
Bước 2: Chọn quét theo số bài hoặc theo thời gian đăng.
Bước 3: Nhận danh sác =h comment, name, Uid thu được và lưu. 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn