Tìm ID nhóm (group) trên facebook
Tìm ID nhóm (group) trên facebook

Tìm ID nhóm (group) trên facebook

8/29/2016 9:28:45 AM
Bạn cần tìm ID nhóm những người sống ở Hà Nội, hay hội những người buôn bán, hội mẹ và bé... Tất cả những nhóm mà bạn muốn tìm, có số lượng thành viên lớn hay nhỏ, phần mềm facebook marketing FPlus sẽ giúp bạn tìm ID của những nhóm này và lưu ra một file.

Việc tìm ID nhóm cũng rất đơn giản nhưng nếu tìm kiếm thủ công sẽ vô cùng mất thời gian, sử dụng phần mềm facebook marketing FPlus giúp bạn tìm ID nhóm nhanh tiện hơn rất nhiều.

Tìm ID nhóm (group) trên facebook

Tại tab Graph Search/ Tìm ID nhóm thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn số thành viên của nhóm muốn tìm. Ở đây bạn nhập số thành viên nhỏ nhất của nhóm muốn tìm ID nhóm.

Bước 2: Nhập từ khóa nhóm muốn tìm ID nhóm. Ví dụ: bạn cần tìm nhóm buôn bán ở Hà Nội, bạn có thể nhập từ khóa hội buôn bán ở Hà Nội.

Bước 3: Nhập số nhóm muốn lưu ID nhóm. Vì số lượng nhóm tìm được rất nhiều nên muốn lưu bao nhiêu ID nhóm thì bạn nhập số lượng.

Bước 4: Ấn tìm ID nhóm

Bước 5: Ấn lưu kết quả ra file, sau đó tạo file và tìm đường dẫn để lưu ID nhóm đã tìm được.

Tìm ID nhóm (group) trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn