Tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook
Tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook

8/15/2016 5:19:25 PM
Đối với mỗi lĩnh vực kinh doanh đều có đối tượng khách hàng riêng. Để kinh doanh hiệu quả chúng ta cần biết khai thác khách hàng mục tiêu. Lợi thể của facebook là có được thông tin người dùng, từ tên, tuổi tác, sở thích và nghề nghiệp và thậm chí những nơi mà người dùng đã từng qua… Từ những thông tin trên chúng ta có thể tìm kiếm đến đúng khách hàng mục tiêu của mình để quảng cáo sản phẩm.

 Vậy làm thế nào để tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook?

Bạn có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo của facebook, nhưng cùng với đó bạn sẽ phải chi trả chi phí cao. Chúng tôi giới thiệu phần mềm FPlus giúp bạn tìm kiếm khách hàng mục tiêu, hướng đến đúng người cần dịch vụ của bạn, tiếp cận và họ sẽ biến thành khách hàng của bạn, sử dụng dịch vụ của bạn.

Hướng dẫn tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook sử dụng phần mềm marketing FPlus

Phần mềm marketing FPlus sẽ đưa ra rất nhiều tiêu chí để bạn chọn lựa cho khách hàng cần tìm kiếm và kết quả trả về là ID facebook của những khách hàng đó. Bạn có thể sử dụng list ID facebook này để tiếp cận khách hàng bằng cách kết nhiều bạn trên facebook
Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn cách tìm UID (ID facebook) khách hàng mục tiêu

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu trên facebook

Bước 1: Vào tab Graph Search/ Tìm Uid khách hàng mục tiêu
Sử dụng phần tìm kiếm theo địa điểm, trang phim sách…, sự kiện, nhóm và nhập nội dung tìm kiếm để tìm ID facebook của các địa điểm, nhóm, sự kiện, ID kết qủa sẽ được sử dụng trong bước chọn các tiêu chí tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Bước 2: Chọn các tiêu chí như là độ tuổi, giới tính, nơi sống, nghề nghiệp, làm việc ở đâu… 
Đối với những yêu cầu nhập ID thì bạn sử dụng kết quả tìm kiếm ở bước 1 để nhập vào. Bạn cần lựa chọn các tiêu chí phù hợp với khách hàng mục tiêu hướng tới.

Bước 3: Chọn số lượng UID muốn lưu.

Bước 4: Ấn tìm UID

Bước 5: Ấn lưu kết quả ra file, khởi tạo file để lưu kết quả và kết quả tìm kiếm sẽ được trả về và ghi ra file lưu của bạn.


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn