Tìm & Quét thông tin nhóm - FPlus
Tìm & Quét thông tin nhóm - FPlus

Tìm & Quét thông tin nhóm - FPlus

5/10/2019 11:01:37 AM
TÌM & QUÉT THÔNG TIN NHÓM – FPLUS
 
FPlus hỗ trợ bạn tìm và quét các thông tin nhóm bạn muốn bằng cách thiết lập các thông tin và điều kiện của nhóm. Bạn có thể sử dụng file nhóm lọc thành công để đi join nhóm, đăng bài hay lọc thành viên nhóm.
FPlus > Join nhóm > Tìm & quét thông tin nhóm
 

Bước 1: Tìm kiếm các nhóm muốn quét thông tin

Cách 1: Tìm kiếm theo từ khóa
 • Từ khóa: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm nhóm
 • Click “Tìm nhanh / Tìm + thành viên”
 • Danh sách nhóm tìm được
 
Cách 2: Click “Your group” để load ra các nhóm bạn đang tham gia trên Facebook
 

 
Bước 2: Quét thông tin nhóm
 
1.     Thiết lập các thông tin muốn quét cho nhóm:
 • Thành viên: Quét ra số lượng thành viên trong nhóm
 • Privacy: Thiết lập nhóm hiện tại (Nhóm mở, nhóm đóng, nhóm phải duyệt…)
 • Nhóm phải duyệt: Tick để quét ra các nhóm phải duyệt bài khi đăng
 • Locate: Ngôn ngữ  của nhóm
 • Location: Địa chỉ thành lập nhóm
 • Sell group: Các nhóm bán hàng
 • Số like trong 10 bài đầu: Tổng số lượng like ở 10 bài đầu tiên trong nhóm
 • Số comment trong 10 bài đầu: Tổng số comment trong 10 bài đầu của nhóm
 
2.     Threads: Chọn số luồng dùng để quét thông tin nhóm.
Sử dụng nhiều luồng thì thông tin quét được sẽ nhanh hơn nhưng dễ dẫn tới tình trạng bị đơ máy khi chạy.
 
3.     Quét thông tin nhóm:
Click để bắt đầu quét các thông tin nhóm theo thiết lập 


 
 • Lưu ID đã chọn ra file: Click để lưu danh sách nhóm quét được ra file
 • Lưu ra CSV: Lưu danh sách nhóm +  thông tin ra ngoài file dưới định dạng CSV
 

 
Bước 3: Thiết lập các điều kiện lọc thông tin nhóm
 
1.     Thiết lập các thông tin muốn lọc trong danh sách nhóm
 • Locate: Ngôn ngữ sử dụng trong nhóm
 • Không phải nhóm phê duyệt: Tick để lọc ra các nhóm không phê duyệt bài khi đăng
 • Location: Đại chỉ của nhóm
 • Không phải nhóm bán hàng: Tick để lọc ra các nhóm không phải nhóm bán hàng.
 • Privacy: Tick chọn loại nhóm muốn quét: OPEN – Nhóm mở; CLOSED – Nhóm đóng; SECRET – Nhóm bí mật
Chú ý: Tất cả các nhóm đều được thiết lập loại nhóm. Vì vậy, khi muốn lọc nhóm, cần tick chọn mục này. Nếu bạn không tick chọn, phần mềm sẽ lọc ra tất cả các nhóm trong danh sách trên đều không thỏa mãn điều kiện.
 • Thành viên: Tick để lọc ra nhóm có số lượng thành viên lớn hơn bao nhiêu. Chọn số lượng thành viên bạn muốn.
 • Top 10 likes: Tick để lọc các nhóm có số lượng like trong 10 bài đầu lớn hơn bao nhiêu like. Chọn số lượng like bạn muốn.
 • Top 10 comments: Tick để lọc các nhóm có số lượng comment trong 10 bài đầu lớn hơn bao nhiêu comment. Chọn số lượng comment bạn muốn
 
2.
    Filter: Click để bắt đầu lọc nhóm bạn muốn 


 
3.     Danh sách nhom lọc thành công
 • Màu xanh: Thỏa mãn điều kiện lọc được thiết lập
 • Màu hồng: Không thỏa mãn điều kiện.
 
4.     Lưu id đã chọn ra file: Click để lưu các nhóm đã tick chọn (đã lọc thành công) ra file. 


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn