Tìm UID bạn bè của UID
Tìm UID bạn bè của UID

Tìm UID bạn bè của UID

2/14/2017 2:15:46 PM
Bước 1: Nhập UID nick muốn tìm
Bước 2: Click Tìm nhanh hoặc Tìm Uid bạn bè
- Click Followers để tìm người đã follow uid
- Click "Lấy ID Page, ID Group, ID User từ link " để lấy UID từ link facebook vd: https://www.facebook.com/zuck123

Tìm UID bạn bè của UID

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn