Tìm UID đã like page và là thành viên nhóm trên facebook - FPlus
Tìm UID đã like page và là thành viên nhóm trên facebook - FPlus

Tìm UID đã like page và là thành viên nhóm trên facebook - FPlus

8/9/2018 2:22:09 PM
TÌM UID ĐÃ LIKE PAGE VÀ LÀ THÀNH VIÊN NHÓM TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Chức năng này giúp bạn tìm kiếm những UID đã like page và là thành viên của một nhóm trên facebook mà bạn biết.
Bạn có thể sử dụng UID này đi kết bạn, gửi tin nhắn.
FPlus > Grap Search > Tìm UID từ Grap Search
 
Bước 1: Tìm Id page theo từ khóa tìm kiếm.
 


 
Bước 2: Nhập Id nhóm và click “Tìm Uid”.
Lưu kết quả thu được ra file.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn