Tìm UID facebook đang học tại trường đại học từ Graph Search - FPlus
Tìm UID facebook đang học tại trường đại học từ Graph Search - FPlus

Tìm UID facebook đang học tại trường đại học từ Graph Search - FPlus

7/4/2018 11:50:40 AM

TÌM UID FACEBOOK ĐANG HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỪ GRAPHSHEARCH – FPLUS
FPlus sẽ giúp bạn tìm kiếm UID của những khách hàng mục tiêu của bạn đang học tại một trường đại học bất kì. Giúp tiết kiệm thời gian chi phí tìm kiếm của bạn.
FPlus > Graph Search > Tìm UID từ Graph Search
Bước 1: Nhấn và chọn trường đang học.

 
Bước 2: Click “Tìm UID” và lưu danh sách thu được.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn