Tìm UID facebook đang làm việc tại một địa điểm từ Graph Search - FPlus
Tìm UID facebook đang làm việc tại một địa điểm từ Graph Search - FPlus

Tìm UID facebook đang làm việc tại một địa điểm từ Graph Search - FPlus

7/4/2018 11:57:42 AM
TÌM UID FACE BOOK ĐANG LÀM VIỆC TẠI MỘT ĐỊA ĐIỂM TỪ GRAPHSEARCH
Với chức năng này sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm khách hàng mục tiêu khi sản phẩm hay thị trường bạn hướng tới là những người làm việc trong một khu vực, địa điểm hay phạm vi nhất định.
FPlus > Graph Search > Tìm UID từ Graph Search

Bước 1: Nhấn chọn địa chỉ đang làm việc (ví dụ: FPT Shop)

 
Bước 2: Click “Tìm UID” và lưu danh sách thu được.

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn