Tìm UID facebook theo địa điểm từ Graph Search - FPlus
Tìm UID facebook theo địa điểm từ Graph Search - FPlus

Tìm UID facebook theo địa điểm từ Graph Search - FPlus

7/4/2018 12:10:09 PM
TÌM UID FACEBOOK THEO ĐỊA ĐIỂM TỪ GRAPHSEARCH – FPLUS
Chức năng này sẽ giúp bạn tìm UID theo địa điểm từ GrapSearch, giúp bạn thu hẹp lại đối tượng khách hàng mục tiêu của bạn.
FPlus > Graph Search > Tìm UID từ Graph Search > Tìm UID khách hàng mục tiêu
Bước 1: Nhấn và chọn địa điểm đang sống.Bước 2: Click “Tìm UID” và lưu danh sách thu được.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn