Tìm UID facebook theo trường học từ graph search - FPlus
Tìm UID facebook theo trường học từ graph search - FPlus

Tìm UID facebook theo trường học từ graph search - FPlus

7/4/2018 1:36:04 PM
TÌM UID FACEBOOK THEO TRƯỜNG HỌC TỪ GRAPHSEARCH 
FPlus sẽ giúp bạn tìm ra những UID theo trường đại học, hỗ trợ bạn thu hẹp phạm vi của những khách hàng tiềm năng đối với sản phẩm của bạn.
FPlus > Graph Search > Tìm UID từ Grap search > Tìm UID khách hàng mục tiêu
Bước 1: Nhấn và chọn trường đã học hoặc trường đang học.

Bước 2: Click “Tìm UID” và lưu danh sách thu được.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn