Tự động comment lên bài trong page, group - FPlus
Tự động comment lên bài trong page, group - FPlus

Tự động comment lên bài trong page, group - FPlus

8/9/2018 9:52:27 AM
COMMENT LÊN BÀI TRONG PAGE, GROUP
Chức năng này giúp bạn comment vào các bài viết trong các page hoặc group à bạn muốn.
Với comment trong các page, bạn có thể tìm kiếm các page mà bạn muốn theo các từ khóa, đặc biệt, bạn có thể tìm các page có lượt like lớn nghĩa là có độ tương tác, quan tâm cao.  Tại đây, bạn thực hiện comment giới thiệu sản phẩm của mình vào các bài đăng hay comment vào các comment top trong các bài đăng để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.
Đối với comment vào các bài đăng trong nhóm, bạn có thể lựa chọn comment vào bài dăng của nhóm mà bạn muốn trong danh sách nhóm mà bạn đã tham gia. Và bạn cũng có thể comment vào các comment top của bài đăng và like các bài đăng này.
Nếu bạn là admin của một page bất kì, bạn cũng có thể lựa chọn comment bằng tư cách page vào trong nhóm, page khác. Như vậy sẽ giúp giới thiệu page hay sản phẩm của bạn tới nhiều người hơn, đặc biệt là các khách hàng mục tiêu của bạn.
FPlus > Comment > Comment lên bài trong Group, Comment lên bài trong Page
 
COMMENT LÊN BÀI TRONG PAGE.
Bước 1 : Tìm page muốn comment.
  • Tìm page theo từ khóa và số lượng like của page.

 
  • Mở danh sách Id từ file lên FPlus.

 
Bước 2 : Nhập nội dung comment.


 
Bước 3 : Thiết lập comment lên bài trong page. 
Bước 4 : Thiết lập thông số thời gian và click « Bắt đầu ».


 
 
COMMENT LÊN BÀI TRONG GROUP

Bước 1 : Chọn nhóm muốn đăng trong danh sách nhóm tham gia.


 
Bước 2 : Nhập nội dung comment.


 
Bước 3 : Thiết lập comment lên bài trong group.


 
Bước 4 : Thiết lập các thông số thời gian và click « Bắt đầu ».


0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn