Tự động comment link website FPlusChrome
Tự động comment link website FPlusChrome

Tự động comment link website FPlusChrome

3/30/2016 11:47:04 AM
Bước 1 : Quét link từ website. Sau đó lưu file text và đóng cửa sổ quét link2. Mở file link web vừa quét được để comment lên các link đó.
Tick chuyển nick sau khi comment được để sử dụng nhiều nick luân phiên. Click Quản lí nick và proxy để thêm danh sách nick. 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn