Tự động comment tag bạn bè vào các bài viết trên facebook
Tự động comment tag bạn bè vào các bài viết trên facebook

Tự động comment tag bạn bè vào các bài viết trên facebook

10/13/2016 10:00:46 PM

Tag bạn bè trên facebook

Tag bạn bè là gắn tên facebook của bạn bè vào bài viết, hình ảnh, sự kiện hay comment nhằm gây sự chú ý và chia sẻ nội dung nào đó tới những người bạn trên facebook. Comment tag bạn bè là cách vừa có thể comment vào các bài viết, vừa tag tên các bạn bè trên facebook vào comment đó để chia sẻ nội dung mà bạn đang quan tâm tới mọi người, đồng thời giúp tăng tương tác facebook và đẩy bài viết lên top trang news feed.

Comment tag bằng phần mềm FPlus

Sử dụng phần mềm facebook marketing FPlus sẽ tự động comment các bài viết trên trang hoặc nhóm mà bạn muốn, đồng thời tag tên bạn bè của bạn hoặc tag tên các thành viên trong cùng nhóm.
Sau đây chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách comment tag các bài viết trên facebook sử dụng phần mềm FPlus.

Tại tab Comment/ Comment tag thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chọn các nhóm mà bạn đã tham gia nếu muốn tag tên các thành viên trong nhóm facebook vào bài viết. Ấn lấy thành viên hoặc lấy nhanh phần mềm sẽ lọc các thành viên của nhóm tìm kiếm.
Bước 2: Ấn lấy danh sách bạn để phần mềm tải lại danh sách bạn hiện thời của bạn trên facebook nếu bạn muốn tag bạn bè vào comment bài viết facebook.
Bước 3: Nhập link bài viết mà bạn muốn comment tag bạn bè hoặc thành viên nhóm vào.
Bước 4: Nhập nội dung comment để bình luận vào bài viết.
Bước 5: Chọn số người muốn tag trong một lần và số thứ tự người đầu tiên tag comment trong danh sách, chọn tổng số người muốn tag.
Bước 6: Ấn bắt đầu và phần mềm tự động comment nội dung và tag tên bạn bè hoặc thành viên nhóm vào các bài viết trên facebook giúp bạn.

Tự động comment tag bạn bè vào các bài viết trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn