Tự động đăng bài viết lên tường nhà bạn bè trên facebook
Tự động đăng bài viết lên tường nhà bạn bè trên facebook

Tự động đăng bài viết lên tường nhà bạn bè trên facebook

8/23/2016 4:02:43 PM
Bạn muốn đăng bài viết quảng cáo lên tường nhà bạn bè, hay đăng những bài viết để chia sẻ tin tức, ảnh hoặc những thông tin hữu ích lên tường tất cả bạn bè mà bạn muốn.
Bạn sẽ không còn phải tìm đến từng tường nhà bạn bè để đăng bài viết hay ngồi tag tên từng bạn bè vào bài viết cuả mình, sẽ mất rất nhiều thời gian.Với sự trợ giúp của phần mềm facebook marketing FPlus chỉ một lần có thể tự động đăng bài viết lên tường tất cả bạn bè trên facebook.

Hướng dẫn đăng bài viết lên tường bạn bè trên facebook

Tại tag Bạn bè/ Đăng tường bạn bè thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nhập nội dung bài viết muốn đăng. Có thể ấn lưu bài viết để lưu bài viết và có thể mở bài viết để đăng những lần sau.
Bước 2:  Nếu chia sẻ link bài viết thì tích chọn chia sẻ link bài viết (có 2 lựa chọn chia sẻ link) sau đó điền link bài viết vào ô bên dưới, tham khảo các lấy link bài viết tại đây.
Bước 3: Ấn chọn ảnh nếu đăng ảnh và tìm đường dẫn lấy ảnh.
Bước 4: Chọn thời gian đăng bài ( nên để mặc định theo phần mềm)
Bước 5: Chọn danh sách bạn bè muốn đăng bài viết lên tường bằng cách tích chọn, nếu muốn chọn tất cả bạn bè thì tích chọn vào ô danh sách bạn bè.
Bước 6: Ấn bắt đầu và phần mềm sẽ tự động đăng bài viết lên tường nhà bạn bè đã chọn.

Tự động đăng bài viết lên tường nhà bạn bè trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn