Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook
Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook

Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook

8/15/2016 9:30:04 PM
Gửi yêu cầu kết bạn trên facebook là việc vô cùng đơn giản, đó là đối với facebook cá nhân, còn đối với những facebook kinh doanh hay quảng bá thương hiệu số lượng bạn bè lớn nhằm mục đích thu hút khách hàng,  nhắm đúng đến khách hàng mục tiêu, chúng ta không thể thực hiện bằng tay mà cần nhờ đến sự trợ giúp của phần mềm facebook marketing.

Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook bằng phần mềm facebook marketing FPlus

Có 2 lựa chọn tùy theo yêu cầu của bạn để tìm cách phù hợp nhất đó là gửi yêu kết bạn theo gợi ý của facebook và gửi yêu cầu kết bạn từ danh sách UID muốn kết bạn từ file. Tại tab Bạn bè/ Kết bạn từ UID trên phần mềm FPlus để tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook thì thực hiện theo hướng dẫn sau.

Gửi yêu cầu kết bạn theo gợi ý của facebook

Cách này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện vài click chuột rồi phần mềm sẽ chạy và gửi yêu cầu kết bạn giúp bạn. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn nên hoàn thiện thông tin profile của mình đầy đủ để có những gợi ý yêu cầu kết bạn phù hợp nhất từ facebook.

Bước 1: Tích chọn ô kết bạn theo gợi ý của facebook
Bước 2: Chọn tổng số người gửi yêu cầu kết bạn
Bước 3: Chọn thời gian giữa mỗi lần gửi yêu cầu và ấn nút bắt đầu để bắt đầu gửi yêu cầu kết bạn.
 

Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook

Gửi yêu cầu kết bạn từ danh sách UID muốn kết bạn

Đối với cách này bạn cần có sẵn danh sách UID muốn kết bạn đã lưu trữ trước. Danh sách  UID này là ID facebook của những khách hàng mục tiêu mà bạn muốn kết bạn. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn cách lấy UID khách hàng mục tiêu tại đây.

Sau đây là cách sử dụng phần mềm FPlus để gửi yêu cầu kết bạn từ danh sách UID

Bước 1: Ấn nút mở danh sách UID muốn kết bạn từ file, đi đến đường dẫn lưu file và chọn file mà bạn lưu trữ.
Bước 2: Chọn thời gian giữa mỗi lần gửi yêu cầu và ấn nút bắt đầu để gửi yêu cầu kết bạn
Những UID đã gửi yêu cầu kết bạn sẽ thể hiện trên cột trạng thái trong danh sách kết bạn.

Tự động gửi yêu cầu kết bạn trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn