Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài
Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài

Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài

Overall ratings: 31 | Rating: 4.9 out of 5
12/26/2015 3:12:21 PM
Rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài giúp tăng hiệu quả khi chạy đăng tin, không phải tốn thời gian đăng những nhóm phải admin phê duyệt.

Bước 1: Vào tab join nhóm > rời nhóm phải duyệt và start 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn