Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài
Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài

Tự động rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài

12/26/2015 3:12:21 PM
Rời những nhóm phải duyệt khi đăng bài giúp tăng hiệu quả khi chạy đăng tin, không phải tốn thời gian đăng những nhóm phải admin phê duyệt.

Bước 1: Vào tab join nhóm > rời nhóm phải duyệt và start 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn