Tự động xác nhận kết bạn trên facebook - FPlus
Tự động xác nhận kết bạn trên facebook - FPlus

Tự động xác nhận kết bạn trên facebook - FPlus

8/10/2018 11:17:26 AM
TỰ ĐỘNG XÁC NHẬN KẾT BẠN TRÊN FACEBOOK – FPLUS
Bên cạnh tính năng gửi yêu cầu kết bạn, FPlus cung cấp thêm tính năng tự động xác nhận các yêu cầu kết bạn trên facebook. Bạn có thể xác nhận kết bạn dựa trên các điều kiện mà bạn thiết lập ( giới tính, số lượng bạn bè, bạn chung…)
FPlus > Bạn bè > Xác nhận kết bạn
 
Bước 1: Tải danh sách yêu cầu kết bạn trên facebook.
Bước 2: Thiết lập các điều kiện bạn bè. Số lượng bạn bè muốn kết bạn.
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.


 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn