Tự động xác nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn trên facebook
Tự động xác nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn trên facebook

Tự động xác nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn trên facebook

8/15/2016 10:01:41 PM
Bên cạnh tính năng tự động gửi yêu cầu kết bạn, phần mềm facebook marketing FPlus cũng cung cấp thêm tính năng tự động xác nhận yêu cầu kết bạn trên facebook. Tính năng thay thế cách click thủ công thông thường giúp bạn xác nhận toàn bộ yêu cầu kết bạn trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian và công sức.

Hướng dẫn xác nhận yêu cầu kết bạn sử dụng phần mềm facebook marketing FPlus

Tại tab Bạn bè/ Xác nhận kết bạn thực hiện 2 bước sau:
 
Bước 1:  Chọn thời gian chờ giữa các lần xác nhận kết bạn
Bước 2: Ấn nút bắt đầu, phần mềm FPlus sẽ giúp bạn tự động xác nhận yêu cầu kết bạn đến khi hết danh sách yêu cầu kết bạn thì dừng.

Tự động xác nhận yêu cầu kết bạn trên facebook

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn