Xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX - FPlus
Xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX - FPlus

Xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX - FPlus

6/22/2019 9:07:48 AM
XÁC NHẬN KẾT BẠN VÀ KẾT BẠN THEO GỢI Ý SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX – FPLUS
 
Làm sao để đạt full 5000 bạn trên facebook nhanh nhất? Bạn muốn xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý cho nhiều tài khoản facebook cùng lúc nhưng lại không muốn chạy thủ công, sợ bị checkpoint hàng loạt? FPlus sẽ giúp bạn. Bạn có thể sử dụng phần mềm FPlus với tính năng xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý sử dụng máy ảo NOX; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Ghi chú: NOX là một thiết bị giả lập điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android
 
FPlus > NOX - Sử dụng máy ảo > Xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
 

Bước 1: Thêm tài khoản muốn xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý  facebook sử dụng máy ảo NOX
Thêm danh sách tài khoản: Thêm cùng lúc nhiều tài khoản facebook
 • Nhập mỗi dòng một định dạng User|pass
 • Click “Thêm”
Hoặc: Thêm riêng từng tài khoản facebook
 • Nhập User – pass facebook vào ô Tài khoản – Mật khẩu
 • Click “Thêm”
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Chọn tài khoản muốn xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
 • Click “Tất cả” để chọn tất cả các tài khoản đã được thêm trong bước 1 (Tab: Quản lý tài khoản Fb)
 • Click “Chọn tài khoản” để chọn các tài khoản bạn muốn sử dụng đi xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
 

 
Click “Chọn tài khoản” -> Tab “Quản lý tài khoản Facebook
 • Tick chọn các tài khoản muốn xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý facebook
 • Click “Chọn”:  Để xác nhận sử dụng các tài khoản đã chọn tham gia vào quá trình xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý facebook
 • Click “Chọn tất cả”: Để chọn tất cả các tài khoản trong danh sách tham gia vào quá trình xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý facebook
 

 
Tài khoản được chọn/thêm thành công để đi xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý:
 

 
Bước 3: Nhập thông tin để xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý
 • Kết bạn theo gợi ý: Tick để kết bạn theo gợi ý
 • Kết bạn mới: Tick để kết bạn mới trên facebook
Chú ý: Với giao diện mà Facebook thì không có tính năng kết bạn mới.
 • Xác nhận kết bạn: Tick để xác nhận kết bạn trên facebook
 • Chọn số lượng bạn bè muốn xác nhận và kết bạn theo gợi ý
 

 
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy xác nhận kết bạn và kết bạn theo gợi ý cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để kết bạn liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian và click “Bắt đầu”
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn