Xác nhận tất cả các yêu cầu gia nhập nhóm trên facebook - FPlus
Xác nhận tất cả các yêu cầu gia nhập nhóm trên facebook - FPlus

Xác nhận tất cả các yêu cầu gia nhập nhóm trên facebook - FPlus

7/5/2018 9:05:16 AM
XÁC NHẬN TẤT CẢC YÊU CẦU GIA NHẬP NHÓM – FPLUS
FPlus sẽ giúp bạn xác nhận tất cả các yêu cầu gia nhập các nhóm mà bạn tham gia, giúp tăng lượt follow trong nhóm.
FPlus > Mời vào nhóm > Xác nhận tất cả yêu cầu gia nhập.
Bước 1: Tải danh sách nhóm đã tham gia của bạn: click “Tải lại danh sách” hoặc “Mở danh sách Id từ file”.

 
Bước 2: Thiết lập các thông số và click “Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn