Xóa bài đăng trên tường, page, nhóm facebook - FPlus
Xóa bài đăng trên tường, page, nhóm facebook - FPlus

Xóa bài đăng trên tường, page, nhóm facebook - FPlus

6/21/2018 10:51:45 AM
XÓA BÀI ĐĂNG TRÊN TƯỜNG, PAGE, NHÓM FACEBOOK
FPlus sẽ giúp bạn xóa những bài đăng trên tường, page hay nhóm facebook mà bạn quản lý, giúp hạn chế tình trạng đăng bài trùng lặp nhiều nội dung cũ. Từ đây giúp bạn quản lý việc đăng bài hiệu quả hơn.
FPlus > Comment > Xóa bài đã đăng

Bước 1: Tải danh sách bài viết trên tường, trên nhóm, trên page


 
Bước 2: Tìm kiếm hoặc lọc bài viết theo từ khóa, ngày đăng


 
Bước 3: Thiết lập thông số và click bắt đầu


 yes​Lưu ý: Nút xóa ảnh trên tường xóa bài xóa tag => nút này dung để xóa tất cả ảnh + bài viết + tag trên tài khoản cá nhân 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn