Chia sẻ livestream lên nhiều page facebook – FplusLive
Chia sẻ livestream lên nhiều page facebook – FplusLive

Chia sẻ livestream lên nhiều page facebook – FplusLive

1/10/2019 5:03:55 PM
CHIA SẺ LIVESTREAM LÊN NHIỀU PAGE FACEBOOK – FPLUSLIVE

FPluslive giúp bạn chia sẻ các video livestream lên tường của page mà bạn quản lý trên facebook. Giúp bạn thu hút lượt xem và tương tác cho bài live. 
FPlusLive > Share & mời livestream
 

Bước 1: Nhập tài khoản facebook muốn chia sẻ livestream.

1.1.   Nhập cookie và click “Thêm list account”. 


 
1.2.   Nhập token facebook và click “Thêm list account”.
Hướng dẫn lấy token để cài đặt và lấy token full quyền cho facebook của mình TẠI ĐÂY.


 
1.3.   Nhâp user – pass riêng và click “Thêm”. 


 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ live lên tường và nhóm facebook.
  • Nhập link livestream muốn chia sẻ.
  • Nhập nội dung bài chia sẻ.
 


Bước 3: Chọn page và tick để đăng lên tường của page.
 


Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn