Chia sẻ livestream lên nhiều tường và nhóm facebook - FPlusLive
Chia sẻ livestream lên nhiều tường và nhóm facebook - FPlusLive

Chia sẻ livestream lên nhiều tường và nhóm facebook - FPlusLive

1/10/2019 4:11:39 PM
CHIA SẺ LIVESTREAM LÊN NHIỀU TƯỜNG VÀ NHÓM FACEBOOK – FPLUSLIVE
FPluslive giúp bạn chia sẻ các video livestream lên tường, page hay share vào các nhóm mà bạn đã tham gia trên facebook. Giúp bạn thu hút lượt xem và tương tác cho bài live.
FPlusLive > Share & mời livestream
 

Bước 1: Nhập tài khoản facebook muốn chia sẻ livestream.

1.1.   Nhập cookie và click “Thêm list account”. 


 
1.2.   Nhập token facebook và click “Thêm list account”.
Hướng dẫn lấy token để cài đặt và lấy token full quyền cho facebook của mình TẠI ĐÂY.


 
1.3.   Nhâp user – pass riêng và click “Thêm”. 


 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ live lên tường và nhóm facebook.
  • Nhập link livestream muốn chia sẻ.
  • Nhập nội dung bài chia sẻ.
 

 
  • Tick để chia sẻ lên tường.
  • Tick để chia sẻ lên random nhóm trên facebook. Chọn số lượng nhóm muốn share.
 

 
  • Chọn tài khoản muốn share video live lên nhóm facebook.
  • Tick để chia sẻ lên các nhóm đã chọn.
  • Chọn các nhóm muốn chia sẻ video livestream.
 

 
  • Chọn các nhóm đã tham gia trên facebook muốn share video livestream.
 

 
Bước 3: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn