Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page facebook - FPlusLive
Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page facebook - FPlusLive

Chia sẻ livestream lên nhóm bằng page facebook - FPlusLive

1/11/2019 8:49:20 AM
CHIA SẺ LIVESTREAM LÊN NHÓM BẰNG PAGE FACEBOOK - FPLUSLIVE
FPlus help you chia sẻ bài đăng lên các nhóm bằng page quản lý trong nhóm. Như vậy giúp bạn thu hút lượt người xem và tương tác hơn.
FPlusLive > Share & mời Livestream
 

Bước 1: Nhập tài khoản facebook muốn chia sẻ livestream.

1.   Nhập cookie và click “Thêm list account”. 


 
2.    Nhập token facebook và click “Thêm list account”.
Hướng dẫn lấy token để cài đặt và lấy token full quyền cho facebook của mình TẠI ĐÂY.
 

 
3.   Nhâp user – pass riêng và click “Thêm”. 


 
 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ live lên tường và nhóm facebook.
  • Nhập link livestream muốn chia sẻ.
  • Nhập nội dung bài chia sẻ.
 

 
  • Chọn page muốn share video live lên nhóm bằng page facebook.
  • Tick để chia sẻ lên các nhóm đã chọn.
  • Chọn các nhóm muốn chia sẻ video livestream.
 

 
  • Tick chọn các nhóm muốn share bài đăng bằng page.
  • Click “OK”.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn