Hướng dẫn chuyển tiếp video đang livestream lên nhiều tường và nhóm facebook
Hướng dẫn chuyển tiếp video đang livestream lên nhiều tường và nhóm facebook

Hướng dẫn chuyển tiếp video đang livestream lên nhiều tường và nhóm facebook

7/27/2018 2:35:09 PM
HƯỚNG DẪN PHÁT CHUYỂN TIẾP VIDEO ĐANG LIVESTREAM LÊN NHIỀU TƯỜNG VÀ NHÓM FACEBOOK
Chức năng này sẽ giúp bạn chuyển tiếp các video đang livestream trên facebook vào tường hay các nhóm mà bạn tham gia. Giới thiệu sản phẩm của bạn tới nhiều khách hàng hơn.
FPlusLive > Live lên tường page profile.
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn livestream lên tường page profile.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn phát livestream.
Cách 1: Click chuột phải vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Chọn “Select group to live” và click nhóm muốn phát live. 
Cách 2: Click vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Click chọn “Chọn nhóm”.


 
Bước 3: Phát chuyển tiếp video đang livestream trên facebook lên nhiều tường và nhóm facebook.
  • Nhập thông tin cho video livestream và nhập link vủa video livestream đang phát trên facebook vào FPlusLive.
 

 
  • Lưu video livestream, mở và chọn các video livestream đã lưu.
 


 
Bước 4: Thiết lập livestream và click “Bắt đầu live”.
  • Thêm logo, nhãn hiệu vào video livestream.
 

 
  • Thiết lập video livestream.
 

 
  • Click “Bắt đầu live”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn