Hướng dẫn phát livestream từ link video youtube lên nhiều tường và nhóm facebook
Hướng dẫn phát livestream từ link video youtube lên nhiều tường và nhóm facebook

Hướng dẫn phát livestream từ link video youtube lên nhiều tường và nhóm facebook

7/27/2018 3:07:03 PM
HƯỚNG DẪN PHÁT LIVESTREAM TỪ LINK VIDEO YOUTUBE LÊN NHIỀU TƯỜNG VÀ NHÓM FACEBOOK
FPlusLive giúp bạn phát livestream các video trên youtube bằng chức năng live lên tường page profile. Bạn có thể giới thiệu sản phẩm của mình tới nhiều khách hàng ở các nhóm mà bạn đã tham gia.
FPlusLive > Live lên tường page profile
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn livestream lên tường page profile.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn phát livestream.
Cách 1: Click chuột phải vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Chọn “Select group to live” và click nhóm muốn phát live. 
Cách 2: Click vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Click chọn “Chọn nhóm”.


 
Bước 3: Phát livestream từ link video youtube lên nhiều tường và nhóm facebook.
  • Nhập thông tin cho video livestream và nhập link video trên youtube muốn livestream vào FPlusLive.

 
  • Lưu video livestream, mở và chọn các video livestream đã lưu.
 


 
Bước 4: Thiết lập livestream và click “Bắt đầu live”.
  • Thêm logo, nhãn hiệu vào video livestream.
 

 
  • Thiết lập cho video livestream.
 

 
  • Click “Bắt đầu live”.
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn