Hướng dẫn phát livestream từ video mp4 lên nhiều tường và nhóm facebook
Hướng dẫn phát livestream từ video mp4 lên nhiều tường và nhóm facebook

Hướng dẫn phát livestream từ video mp4 lên nhiều tường và nhóm facebook

7/27/2018 2:07:08 PM
HƯỚNG DẪN PHÁT LIVESTREAM TỪ VIDEO MP4 LÊN NHIỀU TƯỜNG VÀ NHÓM FACEBOOK
Bước 1: Nhập danh sách tài khoản muốn livestream lên tường page profile.
  • Nhập mỗi dòng một “cookie”.
  • Nhập mỗi dòng một “token”.
  • Nhập mỗi dòng một “user|pass|cookie|token”.

 
Bước 2: Chọn nhóm muốn phát livestream.
Cách 1: Click chuột phải vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Chọn “Select group to live” và click nhóm muốn phát live. 
Cách 2: Click vào tài khoản muốn livestream lên tường, nhóm.
Click chọn “Chọn nhóm”.


 
Bước 3: Phát livestream từ video mp4.
  • Nhập thông tin cho video livestream và tải video mp4 lên FPlusLive.
 

 
  • Lưu video livestream, mở và chọn các video livestream đã lưu.
 


 
Bước 4: Thiết lập livestream và click “Bắt đầu live”.
 
  • Thêm logo, nhãn hiệu trên video live.
 

 
  • Thiết lập cho video livestream.
 

 
  • Click “Bắt đầu live”.
 

 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn