Mời bạn bè của nhiều tài khoản xem video livestream - FPlusLive
Mời bạn bè của nhiều tài khoản xem video livestream - FPlusLive

Mời bạn bè của nhiều tài khoản xem video livestream - FPlusLive

1/10/2019 4:48:42 PM
 MỜI BẠN BÈ CỦA NHIỀU TÀI KHOẢN XEM VIDEO LIVESTREAM – FPLUSLIVE

FPluslive giúp bạn chia sẻ các video livestream lên tường, page hay share vào các nhóm mà bạn đã tham gia trên facebook. Giúp bạn thu hút lượt xem và tương tác cho bài live. Bên cạnh đó giúp bạn mời bạn bè của nhiều tài khoản xem live của bạn.
FPlusLive > Share & mời livestream
 

Bước 1: Nhập tài khoản facebook muốn chia sẻ livestream.

1.1.   Nhập cookie và click “Thêm list account”. 


 
1.2.   Nhập token facebook và click “Thêm list account”.
Hướng dẫn lấy token để cài đặt và lấy token full quyền cho facebook của mình TẠI ĐÂY.


 
1.3.   Nhâp user – pass riêng và click “Thêm”. 


 
Bước 2: Thiết lập chia sẻ live lên tường và nhóm facebook.
  • Nhập link livestream muốn chia sẻ.
  • Nhập nội dung bài chia sẻ.
 


Bước 3: Mời bạn bè của nhiều tài khoản xem video livestream.
  • Chọn các tài khoản muốn mời bạn bè xem live.
  • Tick để mời bạn bè xem live.
  • Chọn số lượng bạn bè muốn mời xem live.
 

 
Bước 4: Thiết lập các thông số thời gian và click “Bắt đầu”.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn