Comment like seeding và chia sẻ facebook sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler
Comment like seeding và chia sẻ facebook sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler

Comment like seeding và chia sẻ facebook sử dụng máy ảo Nox - FPlusScheduler

6/24/2019 3:51:38 PM
COMMENT LIKE SEEDING VÀ CHIA SẺ FACEBOOK SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX - FPLUSSCHEDULER
 
Bạn muốn tăng tương tác cho nick facebook mới bằng cách đi like, comment bài mới ở trên newfeed, trên page và chia sẻ các bài viết này lên tường và nhóm mà mình đã tham gia nhưng lại sợ bị checkpoint, spam, khóa tài khoản?  FPlus sẽ hỗ trợ bạn bằng cách sử dụng máy ảo NOX, đi comment like seeding và chia sẻ facebook, tránh checkpoint cho tài khoản facebook mới của bạn, bạn có thể nuôi facebook dễ dàng hơn.
 
FplusScheduler > Tương tác trên máy ảo
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tương tác nuôi nick sử dụng máy ảo NOX
 
Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin seeding và chia sẻ
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
 • Nhập link bài viết và id page muốn seeding và chia sẻ bài viết:
Với link bài viết: Phần mềm sẽ thực hiện like và comment bài viết trên.
Với Id page: Phần mềm sẽ quét bài viết trên page và thực hiện like, comment các bài viết này.
 • Like bài viết: Tick để thực hiện like các bài viết
 • Comment: Tick để comment bài viết
Nhập nội dung comment.
“Chọn ảnh”: Click để chọn và tải ảnh muốn comment
 

 
 • Chia sẻ bài viết lên tường: Tick để chia sẻ các bài viết đã quét được lên tường cá nhân
 • Chia sẻ bài viết lên nhóm: Tick để chia sẻ bài viết đã quét được lên nhóm facebook.
 

 
Bước 3: Thiết lập seeding và chia sẻ
 • Chọn tài khoản muốn chạy seeding và chia sẻ: Tick chọn tài khoản muốn sử dụng để chạy seeding và chia sẻ.
 • Số tài khoản muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy seeding và chia sẻ cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy seeding và chia sẻ cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy seeding và chia sẻ liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Thiết lập thời gian delays và click “Lưu & bắt đầu”
 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn