Copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao
Copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao

Copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao

5/8/2019 9:33:25 AM
COPY BÀI VIẾT MỚI ĐĂNG LÊN TƯỜNG, PAGE, NHÓM NÂNG CAO
 
Với tính năng lập lịch này, bạn có thể lập lịch để copy các bài đăng từ các page, profile khác về đăng lên tường, page hay nhóm mà bạn đang quản trị trên Facebook. Đồng thời, bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều tài khoản để thực hiện tính năng lập lịch này. Giúp bạn xây dựng nội dung tốt hơn, tiết kiệm thời gian và hiệu quả cao.
FplusScheduler > Lập lịch theo từng tài khoản
 
Bước 1: Thiết lập “Copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao” và chọn tài khoản muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao
 • Click “Thêm lịch mới”: để thiết lập lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao.
 • Click “Tham gia nhóm”: để lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao
 • Click “Chọn tài khoản muốn lập lịch”: để chọn tài khoản muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao
 

 
Thêm tài khoản muốn lập lịch lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao:
 • Nhập cookie hoặc token của account facebook muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao.
 • Click “Thêm”
 • Danh sách account facebook muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm đã thêm thành công
 

 
Chọn tài khoản facebook muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao:
 • Click vào tài khoản bạn muốn lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao trong danh sách facebook đã thêm thành công.
 • Click “Chọn” để xác nhận chọn tài khoản đã tick trong danh sách account facebook phía trên.
 • Hoặc click “Chọn tất cả” để chọn tất cả các account facebook trong danh sách account facebook phía trên.
 

 
Bước 2: Thiết lập lập lịch copy bài viết mới đăng lên tường, page, nhóm nâng cao
 • Link hoặc ID profile, ID page, nguồn: Nhập ID profile, ID page muốn copy và lấy bài viết.
 • Bài viết từ ngày: Chọn lấy bài viết được đăng từ ngày….
Ví dụ: Để ngày 1/5/2019 thì phần mềm sẽ quét và lấy các bài được đăng từ ngày 1/5/2019
 • Giới hạn số bài muốn lấy: Chọn số lượng bài muốn lấy
 • Loại bài viết: Tick chọn loại bài viết muốn lấy: link, video, photo, status
 
 

 
 • Chia sẻ bài quét được: Tick để chia sẻ bài viết quét được
 • Không lấy nội dung: Tick để không lấy nội dung của bài quét được
 • Thêm nội dung vào cuối: Tick để thêm nội dung vào bài quét được.
Nhập nội dung muốn thêm vào ô nội dung.
 

 
Lựa chọn phương thức đăng:
 • Đăng lên tường: Tick để đăng bài quét được lên tường cá nhân
 • Đăng random nhóm: Tick để đăng bài quét được lên random nhóm mà bạn đã tham gia trên facebook.
Chọn số lượng nhóm muốn đăng bài.
 

 
Đăng lên page:
 • Tick để đăng lên page.
 • Nhập Id của page bạn muốn đăng bài quét được.
 • Click “Chọn” để chọn page muốn đăng trong danh sách page bạn quản trị trên facebook.
Đăng lên nhóm:
 • Tick để đăng lên nhóm.
 • Nhập Id của nhóm bạn muốn đăng bài quét được.
 • Click “chọn” để chọn các nhóm bạn muốn đăng trong danh sách nhóm bạn quản trị trên Facebook.
 

 
 • Tick chọn: Lập lịch copy bài từ page, profile  thông qua “Giả lập / Chrome / API”
 • Chọn thời gian delays khi copy bài và đăng.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian chạy:
 • Chạy hàng ngày: Tick để chạy thiết lập copy bài từ page, profile khác về đăng hàng ngày
 • Chạy 1 lần: Tick để chạy thiết lập trên 1 lần.
Chọn thời gian thiết lập chạy 1 lần
 

 
 • Chạy lặp lại lúc: Thiết lập chạy lặp lại thiết lập “Lập lịch copy bài từ page, profile khác”
Chọn thời gian (giờ, ngày) muốn chạy lặp lại trong tuần.
 • Chạy lại liên tục sau (m): Tick chạy lặp lại thiết lập copy bài viết từ page, profile tiếp theo sau (phút)
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản muốn lập lịch copy bài từ page, profile khác và click “Thêm”
 • Danh sách tài khoản muốn lập lịch copy bài từ page, profile khác: Tài khoản đã được bạn chọn để lập lịch copy bài từ page, profile khác về đăng.
 • “Chọn tài khoản”: Click để chọn/ thêm các tài khoản khác bạn muốn lập lịch copy bài từ page, profile khác về đăng
 • Click “Thêm”: Hoàn thành thiết lập
 

 
Tài khoản facebook đã thiết lập Lập lịch copy bài từ page, profile khác nâng cao thành công:
 • “Lịch sử”: Click để xem lại lịch sử chạy của tài khoản facebook
 • “Sửa”: Click để chỉnh sửa lại thiếp lập ban đầu
 • “Xóa”: Click để xóa tài khoản và thiết lập.
 

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn