Đăng tường sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler
Đăng tường sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

Đăng tường sử dụng máy ảo NOX - FPlusScheduler

6/25/2019 8:41:05 AM
ĐĂNG TƯỜNG SỬ DỤNG MÁY ẢO NOX - FPLUSSCHEDULER
 
Với tính năng tương tác trên máy ảo NOX,  FplusScheduler hỗ trợ bạn đăng bài hoặc lấy bài từ page về đăng lên tường cá nhân, nhóm facebook đã tham gia. Máy ảo Nox sẽ giúp cá nhân hóa các thiết bị sử dụng, giảm tình trạng checkpoint hay khóa tài khoản facebook.
FplusScheduler > Tương tác trên máy ảo
 

Bước 1: Thêm tài khoản Facebook muốn tương tác page sử dụng máy ảo NOX
 
Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
Bước 2: Thiết lập thông tin để chạy tương tác page
 • Tick chọn loại cảm xúc muốn sử dụng để tương tác hàng ngày
 • Đọc thông báo: Tick để đọc thông báo
 • Chọn loại tương tác bạn muốn:
 

 
 • Đăng tường: Tick để đăng bài lên tường cá nhân
Chọn số bài muốn đăng lên tường.
 • Đăng nhóm: Tick để đăng bài lên nhóm facebook
Chọn số lượng nhóm muốn đăng bài.
 

 
Bước 3: Thêm bài viết muốn đăng tường
 • App: Click để thêm bài muốn đăng
 • Chọn từ page: Click để chọn và lấy bài từ page về đăng lên tường, nhóm
 

 
1.     Thêm bài viết:
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng.
Bạn có thể thêm các kí tự [r] để random nội dung, tránh tình trạng trùng lặp nội dung hay spam facebook.
 • Chọn phương thức đăng:
Đăng status:
 • Đăng status: Tick để đăng status.
 • Nhập nội dung đăng trong mục nội dung bài viết.
Đăng ảnh:
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng
Đăng link & bài viết:
 • Đăng link & bài viết : Tick để đăng chia sẻ link, bài viết facebook.
 • Nhập link bài viết, link muốn chia sẻ
Đăng random ảnh trong folder
 • Tick để đăng random ảnh trong 1 folder
 • Chọn số lượng ảnh muốn đăng random trong folder
 • Chọn folder ảnh: Click để chọn và tải folder ảnh muốn đăng
Đăng video:
 • Đăng video: Tick để đăng video lên tường, nhóm facebook
 • Chọn video: Click để chọn và tải video muốn đăng lên phần mềm
Xem chung:
 • Tick để tổ chức xem chung video trên tường, nhóm facebook
 • Nhập link video muốn đăng xem chung
 

 
 • Lấy bài viết từ page, profile về đăng:
Lấy bài từ PageId, ProfileId
 • Tick để lấy bài từ page, profile về đăng lên tường, nhóm facebook
 • Nhập pageId, Profile Id
Lấy bài theo từ khóa (trending)
 • Tick để lấy bài theo từ khóa (trending)
 • Chọn loại bài muốn lấy  (link, video, photo, status)
 • Chọn số bài muốn lấy
Click “Thêm”: Click để thêm thành công bài viết muốn đăng
 

 
2.     Chọn bài từ page: 
 • Nhập PageId, Profile Id muốn quét và lấy bài về đăng
 • Nhập từ khóa (trending) muốn quét bài viết
 • Limit: Chọn số bài muốn lấy về đăng
 • Chọn loại bài muốn lấy: link, video, photo, status
 • Lấy bài: Click để quét và lấy bài từ page, profile hoặc theo từ khóa
CHÚ Ý: Để lấy được bài từ page, profile về đăng, bạn cần thêm Token full quyền vào trong thiết lập trên FPlusScheduler

Truy cập link :  https://plus24h.com/huong-dan-fplus/huong-dan-cai-dat-ung-dung-lay-token-facebook.html
 


 
Danh sách bài đã quét được:
 • Tick chọn bài viết muốn lấy về đăng
 • Chọn: Click để xác nhận lấy bài đã chọn về đăng
 • Chọn tất cả: Hoặc click để chọn tất cả các bài quét được về đăng.
 

 
 • Danh sách bài đăng: Tick chọn bài muốn đăng
 • Số nick muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng tường, đăng nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy đăng tường, đăng nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy đăng tường, đăng nhóm liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
Bước 4: Chọn tài khoản muốn đăng tường; thiết lập thời gian chạy đăng tường và click “Lưu & bắt đầu”
 

 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn