Duyệt bài và xóa bài chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler
Duyệt bài và xóa bài chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler

Duyệt bài và xóa bài chờ duyệt trong nhóm bạn quản lý - FPlus Scheduler

7/9/2018 9:05:27 AM
DUYỆT BÀI VÀ XÓA BÀI CHỜ DUYỆT TRONG NHÓM BẠN QUẢN LÍ– FPLUSSCHEDULER
Chức năng này sẽ giúp bạn duyệt hoặc xóa các bài viết đang chờ duyệt trong nhóm của bạn hoặc duyệt bài, xóa bài theo từ khóa mà bạn mong muốn. Từ đây, bạn nắm được hoạt động của nhóm tốt hơn.
FPlus Scheduler > Group Realtime 
Bước 1: Nhập danh sách quản lý Group RealTime.
  • Mỗi dòng một token.
  • Mỗi dòng một cookie.
  • Mỗi dòng một user|pass|cookie|token.

 
Bước 2: Chọn nhóm và hành động “duyệt hoặc xóa tất cả các bài đăng chờ duyệt”  trong page bạn quản lý.
  • Xóa bài chờ duyệt:

 
  • Duyệt các bài chờ duyệt:

 
  • Xóa bài livestream chờ duyệt:

 
Bước 3: Thiết lập các thông số và click “Lưu & Bắt đầu”.

 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn