Hướng dẫn nuôi tài khoản Facebook bằng máy ảo NOX - FPlusScheduler
Hướng dẫn nuôi tài khoản Facebook bằng máy ảo NOX - FPlusScheduler

Hướng dẫn nuôi tài khoản Facebook bằng máy ảo NOX - FPlusScheduler

6/27/2019 10:16:49 AM
HƯỚNG DẪN NUÔI TÀI KHOẢN BẰNG MÁY ẢO NOX – FPLUSSCHEDULER
 
Tại Việt Nam hiện nay, để tiến hành nuôi được nick facebook là khá khó khăn bởi các chính sách thắt chặt của Facebook tại Việt Nam. Đa phần các tài khoản mới này sẽ bị checkpoint xác minh hình ảnh và đây là một tính năng mặc định mà facebook tạo ra nhằm hạn chế các tài khoản clone, tài khoản ảo gây ảnh hưởng tới bigdata và cộng đồng nhà quảng cáo tại Việt Nam.
Với mục đích hỗ trợ hoạt động nuôi nhiều nick facebook được hiệu quả và dễ dàng hơn, FPlus xây dựng tính năng nuôi nick bằng máy ảo NOX; giúp bạn cá nhân hóa được thiết bị sử dụng; giảm tình trạng bị spam hay check point facebook của bạn. Nox sẽ tự động chạy theo thiết lập của bạn, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả.
Ghi chú: NOX là một thiết bị giả lập điện thoại chạy bằng hệ điều hành Android
 
 
BƯỚC 1: THÊM TÀI KHOẢN FACEBOOK MUỐN NUÔI BẰNG MÁY ẢO NOX
 
Cách 1: Thêm từng tài khoản
 • Nhập tài khoản – mật khẩu tài khoản facebook
 • Tick chọn tạo máy ảo mới cho tài khoản facebook hoặc sử dụng máy ảo có sẵn trên NOX
 • Chọn máy ảo đã có sẵn để sử dụng.
 • Click “Thêm”
 

 
Cách 2: Thêm hàng loạt tài khoản cùng lúc
 • Nhập danh sách tài khoản dưới định dạng User|Pass
 • Click “Thêm”
 

 
Danh sách tài khoản được thêm thành công:
 

 
BƯỚC 2: THIẾT LẬP TƯƠNG TÁC NUÔI NICK FACEBOOK HÀNG NGÀY
 
1.     CHỌN LOẠI LIKE REACTION MUỐN DÙNG ĐỂ TƯƠNG TÁC 
 • Tick chọn loại cảm xúc: like, love, haha, haha, sad, hungry
 • Đọc thông báo: Tick để nhận được thông báo tương tác của tài khoản Facebook
 • Chọn loại tương tác nuôi nick facebook: Tương tác, kết bạn, tham gia nhóm, seeding và chia sẻ, tương tác page, đăng tường
 

 
2.     TƯƠNG TÁC – TƯƠNG TÁC LIKE, COMMENT BÀI MỚI TRÊN NEWFEED, GROUP FACEBOOK 

Like bài trên newfeed:
 • Tick để like bài mới trên newfeed
 • Chọn số bài muốn like trên newfeed
 • Chọn thời gian delays chạy like bài mới trên newfeed
Comment bài mới trên newfeed:
 • Tick để comment bài viết mới trên newfeed
 • Chọn số lượng bài viết bạn muốn comment
 

 
Comment like bài trong nhóm:
 • Tick để comment like các bài viết trong nhóm facebook bạn đã tham gia
 • Chọn số lượng bài trong nhóm bạn muốn comment, like
Nội dung comment:
 • Nhập nội dung muốn comment
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment
 

 
Chia sẻ bài mới:
 • Tick để chia sẻ bài mới quét được trên newfeed về tường cá nhân
 • Chọn số bài muốn chia sẻ lên tường
 

 
3.     KẾT BẠN

Kết bạn từ UID:
 • Tick để kết bạn từ danh sách UID có sẵn
 • Chọn số UID muốn kết bạn
 • Chọn thời gian delays chạy kết bạn qu UID
 • Nhập danh sách UID (để mỗi dòng một UID)
 

 
Kết bạn theo gợi ý:
 • Tick để kết bạn theo gợi ý facebook
 • Chọn số bạn bè muốn kết bạn theo gợi ý
Kết bạn mới:
 • Tick để kết bạn mới trên facebook
 • Chọn số bạn mới trên facebook muốn kết bạn
Chú ý: Tính năng kết bạn mới chỉ có trên phiên bản facebook cũ, với phiên bản facebook mới thì tính năng này hiện không có
Xác nhận kết bạn:
 • Tick để xác nhận kết bạn trên facebook
 • Chọn số bạn bè muốn xác nhận kết bạn
 • Chọn thời gian delays chạy kết bạn
 

 
4.     THAM GIA NHÓM

Join nhóm theo ID:
 • Tick để join nhóm theo danh sách GroupId có sẵn
 • Nhập danh sách GroupId (mỗi dòng một Id)
 • Chọn số nhóm muốn join trong danh sách Group Id trên
 • Chọn thời gian delays chạy join nhóm
 

 
Join nhóm theo từ khóa:
 • Tick để join nhóm theo từ khóa: tìm kiếm nhóm theo từ khóa và join
 • Nhập từ khóa muốn tìm kiếm nhóm để join
 • Chọn số lượng nhóm muốn join
Join theo gợi ý:
 • Tick để join nhóm theo gợi ý
 • Chọn số nhóm muốn join
 

 
5.     SEESING VÀ CHIA SẺ - Like, comment bài viết bạn muốn hay các bài viết ở trên 1 page; chia sẻ các bài viết quét được lên tường hay nhóm facebook 
 • Nhập link bài viết và ID của page muốn seeding và chia sẻ
Chú ý: Link bài viết để dưới dạng https://www.facebook.com/.../posts/...
 • Like bài viết: Tick để like bài viết đã thêmlike các bài viết trong page đã thêm
 • Comment bài viết: Tick để comment bài viết đã thêmcomment vào bài viết trong page đã thêm
 • Nhập nội dung comment
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn comment lên FplusScheduler
 

 
 • Chia sẻ bài viết lên tường: Tick để chia sẻ bài viết đã quét được lên tường
 • Chia sẻ bài viết lên nhóm: Tick để chia sẻ bài viết đã quét được lên nhóm
 

 
6.     TƯƠNG TÁC PAGE – Tìm kiếm page theo từ khóa và like, comment tương tác với các bài viết trên page đã tìm được 

Nhập từ khóa: Nhập từ khóa để tìm kiếm page muốn tương tác
Like page theo từ khóa:
 • Tick để like page tìm được theo từ khóa
 • Chọn số page muốn like trong danh sách page tìm được
Like bài mới trên page:
 • Tick để like bài viết mới trên page đã tìm like.
 • Chọn số bài muốn like
Comment bài mới trên page:
 • Tick để comment bài viết mới trên page đã like
 • Chọn số lượng bài viết muốn comment
 • Nhập nội dung comment
 • Chọn ảnh : Click để chọn và tải ảnh muốn comment
 

 
7.     ĐĂNG TƯỜNG – Đăng bài viết lên trên tường, nhóm facebook

Đăng tường:
 • Tick để đăng bài viết lên tường facebook
 • Chọn số bài viết muốn đăng lên tường
Đăng nhóm:
 • Tick để đăng bài viết lên nhóm facebook
 • Chọn số nhóm muốn đăng bài
 

 
Thêm /chọn bài viết muốn đăng:
 • Add: Click để thêm bài viết muốn đăng
 • Chọn từ page: Click để chọn bài từ page về đăng
 

 
Thêm bài viết mới:
 • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài viết muốn đăng.
Bạn có thể thêm kí tự [r], [w] để random nội dung và kí tự, tránh trùng lặp nội dung đăng và spam facebook.
 • Chọn phương thức đăng: Tick chọn phương thức đăng bạn muốn
Đăng status:
 • Đăng status: Tick để đăng status.
 • Nhập nội dung đăng trong mục nội dung bài viết.
Đăng ảnh:
 • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn đăng
Đăng link & bài viết:
 • Đăng link & bài viết : Tick để đăng chia sẻ link, bài viết facebook.
 • Nhập link bài viết, link muốn chia sẻ
Đăng random ảnh trong folder
 • Tick để đăng random ảnh trong 1 folder
 • Chọn số lượng ảnh muốn đăng random trong folder
 • Chọn folder ảnh: Click để chọn và tải folder ảnh muốn đăng
Đăng video:
 • Đăng video: Tick để đăng video lên tường, nhóm facebook
 • Chọn video: Click để chọn và tải video muốn đăng lên phần mềm
Xem chung:
 • Tick để tổ chức xem chung video trên tường, nhóm facebook
 • Nhập link video muốn đăng xem chung
 

 
 • Lấy bài viết từ page, profile về đăng:
Lấy bài từ PageId, ProfileId
 • Tick để lấy bài từ page, profile về đăng lên tường, nhóm facebook
 • Nhập pageId, Profile Id
Lấy bài theo từ khóa (trending)
 • Tick để lấy bài theo từ khóa (trending)
 • Chọn loại bài muốn lấy  (link, video, photo, status)
 • Chọn số bài muốn lấy
Click “Thêm”: Click để thêm thành công bài viết muốn đăng
 

 
Chọn bài từ page:
 • Nhập PageId, Profile Id muốn quét và lấy bài về đăng
 • Nhập từ khóa (trending) muốn quét bài viết
 • Limit: Chọn số bài muốn lấy về đăng
 • Chọn loại bài muốn lấy: link, video, photo, status
 • Lấy bài: Click để quét và lấy bài từ page, profile hoặc theo từ khóa
Chú ý: Để có thể chọn bài từ page, bạn cần thiết lập Token full quyền trong mục thiết lập (dòng cuối cùng trên phần mềm)
Để lấy Token full quyền, bạn có thể xem bài hướng dẫn: https://plus24h.com/huong-dan-fplus/huong-dan-cai-dat-ung-dung-lay-token-facebook.html
 

 
Danh sách bài đã quét được:
 • Tick chọn bài viết muốn lấy về đăng
 • Chọn: Click để xác nhận lấy bài đã chọn về đăng
 • Chọn tất cả: Hoặc click để chọn tất cả các bài quét được về đăng.
 

 
BƯỚC 4: THIẾT LẬP TƯƠNG TÁC TRÊN MÁY ẢO
 
 • Danh sách bài đăng: Tick chọn bài muốn đăng
 • Số nick muốn chạy song song: Số tài khoản muốn chạy đăng tường, đăng nhóm cùng lúc ( thường để là 4)
Ví dụ: Bạn có 8 tài khoản trong cột danh sách tài khoản; số tài khoản muốn chạy song song bạn để là 4
 • Máy ảo NOX sẽ chạy đăng tường, đăng nhóm cùng lúc cho 4 acc đầu tiên. Sau khi chạy hết 4 tài khoản đầu, NOX sẽ chuyển sang chạy tiếp cho 4 acc còn lại trong danh sách.
 • Reset Dcom khi chuyển tài khoản: Nếu bạn sử dụng từ 5 nick facebook trở lên thì bạn tick vào ô này để chạy đăng tường, đăng nhóm liên tục và đổi ip bằng DCom
 

 
BƯỚC 5: CHỌN TÀI KHOẢN MUỐN ĐĂNG TƯỜNG; THIẾT LẬP THỜI GIAN CHẠY ĐĂNG TƯỜNG VÀ CLICK “LƯU & BẮT ĐẦU”
 

 

 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn