Hướng dẫn sử dụng proxy trên FPlusScheduler
Hướng dẫn sử dụng proxy trên FPlusScheduler

Hướng dẫn sử dụng proxy trên FPlusScheduler

5/6/2019 2:20:26 PM
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROXY TRÊN FPLUSSCHEDULER

FplusScheduler là phần mềm sử dụng được nhiều tài khoản trong cùng một tính năng. Vì vậy, bạn có thể thêm proxy cho từng tài khoản hoặc cho nhiều tài khoản; giúp đổi ip liên tục, tránh trùng ip; tránh checkpoint facebook và khóa tài khoản facebook.
 
Cách 1:  Thêm Proxy thông qua mục “Quản lý tài khoản Facebook”
Click “Quản lý tài khoản FB” nằm ở góc dưới cùng bên phải phần mềm.
 

 
Trong tab “Quản lý tài khoản FB”:
Thiết lập Proxy riêng cho từng tài khoản facebook:
 • Click chuột phải vào tài khoản Fb bạn muốn thêm proxy.
 • Click “Edit Proxy Ssh”
 

 
Tab “Edit proxy ssh”:
 • Nhập Proxy: ( IP: Port:User:Pass)
 • Click « Xác nhận »
 

 
Thiết lập Proxy riêng cho nhiều tài khoản facebook:
Click “Import Proxy Ssh” nằm ở hàng cuối cùng của phần mềm:
 

 
Tab “Import Proxy Ssh”:
 • Nhập danh sách Proxy (IP:Port) hoặc (IP:Port:User:Pass)
 • Click “Thêm
 • Check live: Click để check xem proxy còn live hay không.
 • Số account/1proxy ssh live: Chọn số lượng tài khoản sẽ được thiết lập sử dụng chung 1 proxy.
Ví dụ: Để là2 thì phần mềm sẽ thiết lập sử dụng 1 proxy cho 2 tài khoản facebook.
 • Click “Import” để lưu thiết lập.
 

 
Cách 2: Thiết lập Proxy thông qua từng tab tính năng trong phần mềm
Click vào các tab tính năng trong phần mềm:
 
Thiết lập Proxy riêng cho từng tài khoản facebook:
 • Click chuột phải vào tài khoản Fb bạn muốn thêm proxy.
 • Click “Edit Proxy Ssh”
 

 
Tab “Edit proxy ssh”:
 • Nhập Proxy: ( IP: Port:User:Pass)
 • Click « Xác nhận »
 

 
Thiết lập Proxy riêng cho nhiều tài khoản facebook:
 • Click “Import Proxy Ssh”
Tab “Import Proxy Ssh”:
 • Nhập danh sách Proxy (IP:Port) hoặc (IP:Port:User:Pass)
 • Click “Thêm
 • Check live: Click để check xem proxy còn live hay không.
 • Số account/1proxy ssh live: Chọn số lượng tài khoản sẽ được thiết lập sử dụng chung 1 proxy.
Ví dụ: Để là2 thì phần mềm sẽ thiết lập sử dụng 1 proxy cho 2 tài khoản facebook.
 • Click “Import” để lưu thiết lập.
 

 
 
 
 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn