Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler
Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
1/7/2019 11:56:14 AM
HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN VÀO FPLUSSCHEDULER

Plus24h hướng dẫn bạn 3 cách để login tài khoản của mình vào trong FPlusScheduler. Với 3 cách dưới đây, bạn có thể thêm nhiều tài khoản của mình để sử dụng các chức năng của FPlusScheduler.
CHÚ Ý: Nên login bằng cách 1 và cách 2 sẽ giúp bạn hạn chế tình trạng bị checkpoint facebook. 
  

Cách 1: Login bằng cookie
Lấy Cookie: Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus
Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie   

Sao chép cookie của tài khoản Facebook mà bạn lấy được từ tiện ích Get cookie for FPlus; dán cookie đó vào danh sách đăng nhập.
Click Thêm list account”
 Cách 2: Login bằng nút thêm 1 (Login qua Chrome)
Nhập User – Pass của tài khoản facebook mà bạn muốn thêm.
Click “Thêm” để thực hiện quá trình đăng nhập và thêm tài khoản và FplusScheduler thông qua tab Chrome.
 

 
Cách 3: Login bằng nút thêm 2 – Lấy token full quyền (Hay gặp checkpoint khi login)
Nhập User – Pass của tài khoản facebook mà bạn muốn thêm.
Click “Thêm 2” để thực hiện quá trình đăng nhập và thêm tài khoản và FplusScheduler và lấy token full quyền trong thiết lập.


 
Token full quyền lấy được trong thiết lập:


 
Cách 4: Nhập định dạng user|pass|cookie|token ( Token lấy từ ứng dụng lấy token)


 
Lấy Cookie: Lấy cookie từ tiện ích Get Cookie For FPlus
Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie   


 
Lấy Token: Lấy token facebook từ tiện ích Get Token Facebook FplusToken
Xem thêm: Hướng dẫn cài ứng dụng lấy token facebook


 
 
 
 

0901.731.871

x
Yêu cầu gọi lại tư vấn