Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler
Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

1/7/2019 11:56:14 AM
HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN VÀO FPLUSSCHEDULER

Plus24h hướng dẫn bạn login tài khoản của mình vào trong FplusScheduler, bạn có thể thêm nhiều tài khoản của mình cùng lúc để sử dụng các chức năng của FPlusScheduler.
CHÚ Ý: Ưu tiên login tài khoản theo các định dạng User|Pass hoặc User|Pass|2FA
  
Cách 1: Thêm tài khoản theo định dạng có sẵn
Đầu tiên, bạn mở phần mềm FplusScheduler > chọn tab Tài khoản

 
+ Tại tab tài khoản,các bạn thực hiện thêm tài khoản theo các định dạng:
“1 dòng 1 định dạng
user|pass|2FA
user|pass|cookie|token
user|pass|cookie|2FA
user|pass|cookie|token|proxy:port
user|pass|cookie|token|proxy:port:proxyuser:proxypass
user|pass|cookie|token|proxy:port:proxyuser:proxypass|2FA
user|pass|cookie|token|sship:22:sshuser:sshpass
hoặc mỗi dòng 1 tài khoản cookie”
+ Sau khi nhập định dạng tài khoản, thực hiện click vào “Thêm” đển thêm tài khoản vào danh sách tài khoản hoặc click vào “Login chrome” để thực hiện login và check info luôn cho các tài khoản

 

Cách 2: Thêm tài khoản khác với định dạng có sẵn
Đối với những bạn muốn thêm tài khoản có thêm 1 số thông tin của tài khoản khác với định dạng có sẵn ví dụ như: user, pass, 2Fa, ngày sinh, giới tính….thì các bạn sẽ sử dụng “Import Custom”
Bước 1: Click “Import custom”
Bước 2: Nhập danh sách tài khoản vào ô trống
Bước 3: Chọn định dạng nhập vào cho tài khoản
Bước 4: Click ImportLưu ý: khi thêm định dạng tài khoản và khi chọn thứ tự các trường phải giống nhau
Hiện tại có một số lưu ý nhỏ khi thực hiện thêm và login tài khoản, bên mình khuyến khích các bạn ưu tiên login tài khoản theo các định dạng user|pass và user|pass|2Fa.
Nếu các bạn muốn login bằng cookie tài khoản thì có thể lấy cookie bằng tiện ích “Get Cookie For Fplus”
 Xem thêm: Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Get Cookie   
 + Bước 1: Thực hiện đăng nhập tài khoản vào trình duyệt Chrome
+ Bước 2: Tick vào biểu tượng của tiện ích “Get Cookie For Fplus”
+ Bước 3: Thực hiện copy cookie tài khoản và gán sang phần mềm FplusScheduler
Hiện nay, với những bạn thực hiện login bằng cookie thì nên thực hiện lấy lại cookie hàng ngày nếu không sẽ dễ bị checkpoint dạng đổi passCuối cùng, khi đã thực hiện thêm tài khoản vào quản lý tài khoản các bạn có thể chọn tài khoản và thực hiện login kèm với check info cho tài khoản của mình bằng cách click chuột phải vào tài khoản muốn check và chọn Check live & info & login