Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler
Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

Hướng dẫn thêm tài khoản vào FPlusScheduler - FPlusScheduler

Overall ratings: 1 | Rating: 5 out of 5
1/7/2019 11:56:14 AM
HƯỚNG DẪN THÊM TÀI KHOẢN VÀO FPLUSSCHEDULER
Plus24h hướng dẫn bạn 3 cách để login tài khoản của mình vào trong FPlusScheduler. Với 3 cách dưới đây, bạn có thể thêm nhiều tài khoản của mình để sử dụng các chức năng của FPlusScheduler.
Chú ý: Ưu tiên dùng cách 1 và 2 để thêm tài khoản, như vậy FPlusScheduler của bạn sẽ hoạt động ổn định hơn.
 

Cách 1: Nhập user – pass và click “Thêm”.
 

 
Cách 2: Nhập user|pass|cookie|token. Click “Thêm list account”.
 

 
Cách 3: Login bằng cookie.
 

0901.731.871

0906.235.636

x